Tuyển nhân viên sáng đi chiều về

- tuyển nhân viên bán chăn ga gối đệm đi về

  • bao ăn, cần người siêng năng, biết đi xe máy, vì đôi khi đi giao cho khách hàng
  • thời gian sáng 6h30- 5h30 về

    tháng 4 triệu

    nam nữ đều được,làm ở vinh

    lh:0901711108