Tuyển nhân viên phục vụ phòng karaoke khu vực vinh (ĐT: 0966780986)

Như tiêu đề tuyển nhân viên nữ làm việc free time lương theo phòng 300/1 phòng khu vực vinh và lân cận ai có nhu cầu liên hệ 0966780986