Tuyển nhân viên nữ bán hàng DShop ,Kim Đồng (ĐT: 01699618116)

Cần tuyển 1 bạn nữ bán hàng quần áo tại DSHOP số 4 Kim Đồng, làm ca chiều

Liên hệ: 0975 648 695