Tuyển nhân viên bán thuốc (đt: 0965979455)

Nhà thuốc cần tuyển nhân viên bán thuốc. Chưa biết được đào tạo kỹ năng tư vấn bán thuốc cắt liều điều tri

Lien hệ. 0974160665 gap vân