Tuyển nhân viên bán giày dép trực tiếp trên facebook (đt: 0934477755)


#1

<img src="https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36996946_1658903124206931_4955816931534831616_n.jpg?_nc_cat=0