Tuyển Nam làm việc tại Cữa khẩu Nậm Cắn và 1 nhân viên biết lái máy xũ lật (ĐT: 0974919083)


#1

Công ty Vận tải Tân Khoa Thinh cần tuyển dụng 2 nhân viên
1 nhân viên nam lái máy xúc lật
1 nhân viên nam điều hành biết sử dụng thành thạo máy tính ưu tiên sinh viên mơi ra trường .
Công việc ổn định lâu dài công ty bao ăn ở ,làm việc tại Cữa Khẩu Nậm Cắn Kỳ Sơn . Lương thỏa thuận liên hệ
0903456222 a Khoa