Tuyển lao động làm việc nhật bản sau tết . nợ phí bay nhanh (đt: 0982935385)


#1

TUỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN SAU TẾT .ĐC: Tầng 3 tòa nhà mai linh -đường lê nin- Tp Vinh - Nghệ An! :phone:☏0982 935 385 các ngành nghề .:may mặc . Thủy sản . Đóng gói .xây dựng.com hộp .chế biến…


 1. ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
 • Địa điểm làm việc: Fukuoka ken, Fukuoka shi
 • Lương cơ bản: 140.000 yên
 • Số lượng: 2 nam
 • Yêu cầu : Tuổi 20 – 30
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 03/2018
 • Ngày tuyển chính thức: 03/2018
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018


 1. ĐƠN HÀNG NHỰA
 • Địa điểm làm việc: Fukuoka ken
 • Lương cơ bản: 155.000 yên
 • Số lượng: 4 nam
 • Yêu cầu : Tuổi 20 – 30
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 27/02
 • Ngày tuyển chính thức: 06/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018


 1. ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI
 • Địa điểm làm việc: Ibaraki
 • Lương cơ bản: 127.360 yên
 • Số lượng: 13 nữ
 • Yêu cầu : Tuổi 18-28
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 19/02
 • Ngày tuyển chính thức: 26/02
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018


 1. ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY DỆT
 • Địa điểm làm việc: Ishikawa
 • Lương cơ bản: 125.985 yên
 • Số lượng: 2 nam
 • Yêu cầu : Tuổi 18-25, chưa kết hôn, cao 155cm trở lên
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 26/02
 • Ngày tuyển chính thức: 05/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 08/2018


 1. ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ
 • Địa điểm làm việc: Nagano, Azumino shi
 • Lương cơ bản: 138.400 yên ( 1 tháng 20 ngày công)
 • Số lượng: 5 nam , 2 nữ
 • Yêu cầu : Tuổi từ 18-26
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 06/03
 • Ngày tuyển chính thức: 13/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018


 1. ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ
 • Địa điểm làm việc: Fukuoka ken, Koga shi
 • Lương cơ bản: 138.666 yên
 • Số lượng: 3 nữ
 • Yêu cầu : Tuổi 20 – 30
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 01/03
 • Ngày tuyển chính thức: Giữa tháng 03
 • Dự kiến xuất cảnh: 08/2018
 1. ĐƠN HÀNG ÉP ĐỒ NHỰA
 • Địa điểm làm việc: Nagano, Azumino shi
 • Lương cơ bản: 138.400 yên ( 1tháng 20 ngày công)
 • Số lượng: 2 nữ
 • Yêu cầu : Tuổi 18-29
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 06/03
 • Ngày tuyển chính thức: 13/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018


 1. ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ
 • Địa điểm làm việc: Nagano, Azumino shi
 • Lương cơ bản: 138.400 yên ( 1tháng 20 ngày công)
 • Số lượng: 11 nam, 5 nữ
 • Yêu cầu : Tuổi 18-26
 • Ngày gửi CV cho khách hàng : 06/03
 • Ngày tuyển chính thức: 13/03
 • Dự kiến xuất cảnh: 07/2018