Tuyển lao động đi SINGAPORE lương 30 triệu 1 tháng (ĐT: 0965900377)

Dự kiến trong tháng 10 này mình có 3 suất LĐPT đi làm việc tại Singapore ( Cam kết thu nhập thực tế