Tuyển kế toán tổng hợp (ĐT: 0982564142)


#1

Công ty CP Đầu tư Quốc Việt cần tuyển

  • 01 Nữ Kế toán tổng hợp

    Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành, Kinh nghiệm