Tuyển kế toán làm việc tại thị xã cửa lò có hộ khẩu cửa lò (ĐT: 0966341965)

Tuyển 1 kế toán kiêm thủ quỹ có hộ khẩu cửa lò làm việc tại thị xã cửa lò yc tuổi từ 22-30 ngoại hình ưa nhìn có kinh nghiệm 3 năm trở lên hưởng chế độ nhà nước

Liên hệ trực tiếp 0904937764 anh trường lưu ý không nt