Tuyển giúp việc theo giờ 2 triệu rưỡi

- tuyển gấp 1 giúp việc theo giờ từ 3h chiều- 8h tối về

  • chủ yếu: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa,
  • cần người siêng năng thật thà làm việc
  • làm ở chung cư trung đô
  • tháng 2 triệu rưỡi,
  • yêu cầu: Làm lâu dài, không vướng mắc việc gia cả,
  • 1 tháng được nghỉ 1 ngày, dỗ chạp được nghỉ mà phải báo trước

    lh: 0901711108