Tuyển giúp việc chăm em 3 triệu rưỡi

- cần tuyển giúp việc chăm em tháng 3 triệu rưỡi

  • bao ăn ở lại, làm lâu dài trên 6 tháng
  • 1 tháng được nghỉ 1 ngày, nên cần người siêng năng thật thà làm việc
  • biết chăm em , em được 9 tháng nên không có gi là khó
  • cần người thật thà, không vướng việc gia đình

    lh: 0975971138