Tuyển gấp nữ giúp việc theo giờ (ĐT: 0972358050)

Tuyển gấp nữ giúp việc theo giờ

Thời gian: 16h - 20h

Lương: 2tr/ 28 ngày

Liên hệ sdt: 0972 358 050

Địa chỉ: 54 Nguyễn Khánh Toàn

70 Nguyễn Sỹ Sách đi vào 100m