Tuyển dụng lao động phổ thông (ĐT: 0973374518)


#1

CT TNHH Trang trí và sản xuất Nội ngoại thất TDC tuyển dụng nhân viên:

  • Lao động phổ thông: 05 người (Sức khỏe tốt, ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành nội ngoại thất)

    LƯƠNG THOẢ THUÂN!
  • Khi đến yêu cầu các bạn mang theo hồ sơ xin việc.
  • Đến vối công ty chúng tôi các bạn sẽ được học và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

    Được hưởng đúng chế độ quy định cho người lao động.

    <img src=“https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[