Tuyển dụng Giám Đốc Miền (ĐT: 01666408529)

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC MIỀNTập Đoàn Đại Nam là một trong những nhà sản xuất sơn nước hàng đầu Việt Nam với các nhãn sơn cao cấp. Để đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế Công ty cần tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC MIỀN.

1. Mô tả công việc:

  • Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công Ty (Thuộc Tập đoàn Sơn Đại Nam). Triển khai trong khu vực được giao quản lý từ 3-