Tuyển dụng 2 cơ điện có khả năng hàn xì và 10 lao động phổ thông (ĐT: 0985948349)


#1

mức lương 5-10 triệu/ tháng : làm ca có khả năng hàn xì ai có nhu cầu liên hệ 0985948349