Tuyển 2 nhân viên nữ bưng bê cafe (ĐT: 0975971138)

- cần tuyển gấp 2 nhân viên nữ bưng bê caffe

  • bao ăn với ở lại, làm lâu dài tren 6 tháng
  • không vướng việc gia đình
  • tháng 3 triệu rưỡi

    lh: 0901711108