Tuyển 2 cử nhân kinh tế làm việc tại trung tâm dạy nghề tp vinh (ĐT: 0966341965)

Tuyển 2 cử nhân kinh tế làm việc tại trung tâm dạy nghề tp vinh được hưởng chế độ đầy đủ của nhà nước quy định liên hệ đt

0904937764 anh trường