Tìm việc làm thêm.em đang bán xăng dầu ah nhưng ngày làm ngày nghĩ.muốn kiếm việc làm thêm ngày nghĩ (đt: 0969219989)


#1

Như tiêu đề mình đang làm bán xăng no công việc ngày làm ngày nghĩ. Nên e muốn kiếm việc làm thêm vào ngày nghĩ ah. A/c nào có công việc gì hày biết ở đâu tuyển chỉ e với ah.e cảm ơn.lh 0969219989