Tìm việc làm (đt: 0985712477)

Tôi 55 tuổi. Tìm việc làm phù hợp, lâu dài có kinh nghiệm bán hàng. Sđt:0941166869.