Tìm việc bán hàng, công nhân công ty cho lđpt


#1

Ai có việc bán hàng, nhân Viên, công nhân làm trong công ty. Xin báo giùm qua sdt: 0127.961.4567 với ạ. Xin cảm ơn!