Thùng rác ngoài trời phân loại rác thải 2 ngăn (ĐT: 0972308241)


#1

Thùng rác ngoài trời 2 ngăn phân loại rác thải có hai ngăn, mỗi ngăn có hai hướng bỏ rác, rất thuận tiện cho việc bỏ và vứt rác.