Thuê sim Vietel sll (ĐT: 01672987154)

Có ai ở vinh cho thuê sim vietel số lượng lớn không nhỉ

lh em với : 0972966167