Thu mua laptop cũ hỏng giá cao (ĐT: 0975245359)

Mình chuyên thu mua laptop cũ,mới, hỏng với giá cao.

Mình sẽ tư vấn về giá cả qua điện thoại và nếu cần mình sẽ đến trược tiêp đến lấy máy giúp các bạn bớt phần xăng xe đi lại.

Máy hỏng mình sẽ lấy những link kiện còn sống với giá cao nhất có thể.

Liên hệ: 0968.653.583( sms,facebook)