Thay mới ( Block ) máy nén lạnh Copeland 15 hp ZR190KC-TFD-550, mới 100%, giá tốt

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.