Thanh lý sim 11 số đẹp


#1

<span style=“font-family: “Book Antiqua””>Liên hệ 0989 373 373 - 09445 45 445

Toàn bộ là sim trả trước, sang tên chính chủ


O1628.089.111

O1628.042.111

O1628.226.111

O1628.213.111

O1628.253.111

O1628.209.111

O1628.087.333

O1628.029.333

O1628.295.333

O1628.284.555

O1628.030.555

O1628.870.555

O1628.030.777

O1628.031.777