Thanh lý máy tính và linh kiện giá rẻ nhất Vinh. (ĐT: 01258761302)

Máy bộ thanh lý:
1. Case G31; chíp E7500 Core2 Duo 22.93Ghz; Ram 2Gb; HDD 160Gb; Nguồn Huntkey/Cooler Master; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 700k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 80k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
2. Case G41; chíp E8400 Core2 Duo 2
3.0Ghz; Ram 2Gb; HDD 160Gb; Nguồn Huntkey/Cooler Master; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 800k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 80k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
3. Case đồng bộ HP Compaq Elite 8000; chíp E8400 Core2 Duo 2*3.0Ghz; Ram 4Gb; HDD 250Gb; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 950k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 80k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
4. Case H61 giga; chíp G2030; Ram 4Gb; HDD 160Gb; Nguồn Huntkey/Cooler Master; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 1300k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 120k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
5. Case H61 intel; chíp Core i3 2100; Ram 4Gb; HDD 160Gb; Nguồn Huntkey/Cooler Master; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 1500k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 120k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
6.Case H61 giga; Core i5 3470; Ram 4Gb; HDD 250Gb; Nguồn Huntkey/Cooler Master; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 1850k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 120k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
7. Case đồng bộ Dell Inspiron 660s ; chíp G2030; Ram 4Gb; HDD 250Gb; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 1500k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 120k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.
8. Case đồng bộ Dell Optiplex 7010 ; chíp Core i5 3470; Ram 4Gb; HDD 500Gb; Win7 + Màn hình 17 inch; phím chuột đày đủ. Giá trọn bộ: 2000k. (Lên màn hình 19inch + 200k; lắp card Wifi + 120k, Lắp loa + 150k…). Bảo hành 1 tháng.

Linh kiện:
1. Màn hình: 15 inch 140k; 17 inch 280k; 19 inch LCD: 480k; LED: 580k; 20 inch LCD: 600k, LED: 700k …
2. HDD: 80Gb: 70k; 160Gb: 100k: 250Gb: 150k: 320Gb: 200k; 500Gb: 250k; 1T: 450k; 2T : 700k… Good 100% nhé.
3. Ram: Ram2 2Gb: 80k; Ram3 2Gb: 100k, 4Gb: 270k
4. CPU: E8400: 100k; G1630: 150k, G2030: 200k; G3250: 450k; I3 2100: 4000k; i5 3470; 850k; i5 4690: 1400k; i7 2600
; 1500k …
5. Main: G31: 170 - 220k (gồm cả chíp e5700 trở lên+Fan); G41: 200 - 250k (gồm cả chíp e5700 trở lên+Fan).
H61: giga/Intel: 400k, Esonic: 320k; h81 Giga 350k…
Liên hệ: 0858761302 - 0926777108

Người đăng : - Điện thoại: 01258761302

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHỆ TĨNH
Email: admin@nghetinh.net