Thanh lý, chuyển nhượng phòng nét

Mình có quán nét cần thanh lý hoặc chuyển nhượng cho ai đang tìm mặt bằng kinh doanh nét. Chi tiết liên hệ: 0914.768.199 - 0971.843.515