Tháng trọng điểm các đơn hàng lớn đi Nhật Bản (ĐT: 0972885176)


#1

Tuyển nam nữ đi Nhật Bản: 0972108276
Phí thấp, Lương cao, làm thêm cực nhiều
Đã có rất nhiều lao động của công ty đã và đang làm việc
Liên hệ: Mr Tùng 0935072286
90 nữ và 24 nam làm điện tử cho hãng Shap
270 nữ làm cơm hộp cho siêu thị
120 nam làm cơm hộp tại Chiba
140 nữ làm thủy sản HOT
30 nữ và 45 nam làm liên kiện ô tô NISSAN
Hotline: 0972108276