Taxi tải thành vinh giá rẻ 0796484950

tp-vinh

#1

Taxi tải thành vinh giá rẻ
Ngay sau khi Quý Khách hàng và taxi tải nghệ an. nghiệm thu bàn giao toàn bộ các hạng mục công việc đã thực hiện. Hai bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng chuyển nhà, chuyển văn phòng. Đối với các Khách hàng ký hợp đồng theo một lần chuyển dọn. Sẽ thanh toán ngay toàn bộ chi phí cho Công ty. Trong khi vận chuyển và lắp đặt hàng hoá nếu có tổn thất hàng hoá, đổ vỡ đồ đạc. taxi tải thành vinh vinh. Hư hỏng thiết bị sẽ được chúng tôi đền bù theo giá thị trườn

  • image