Sửa iphone 5s bị sọc hồng màn hình

máy e bị sọc hồng mờ ở dọc màn hình, lắc đt lúc ở ngoài màn hình chính thì mấy cái gạch ngang ở các ứng dụng cứ nhấp nháy, vẫn cảm ứng bt, ai biết bị lỗi gì sửa ở đâu chỉ e với ạ, bị sọc nhẹ mờ chứ k phải đậm che hết ứng dụng đâu