Ss a7/2016 gold (ĐT: 0931817807)


#1

Lỗi mỗi cái nắp lưng hơi xấu, đã mua để thay.
Pk không có.
Hình thức, chất lượng đều ổn.
Zalo 0948340414