Song (ĐT: 0986668091)

			<div class=" messageText ugc baseHtml">

Mình có main H81, chip core i3 còn bảo hành đến tháng 9/2019. Bạn cần liên hệ 0987717168 hoặc 0948097366