Slovakia Làm trong nhà máy đóng gói hàng hóa và làm chế biến thực phẩm. (ĐT: 0946672396)

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng Hà Nội