Sim miễn phí nội mạng vs 50phút ngoại mạng

<span style=“font-family: “Book Antiqua””>0918.225.916

0918.322.761

091765.8048

091 8448 107

0918.461.544

0918.479.602

0917.726149

0918.37.40.93

0917.884.275


<span style=“font-family: “Book Antiqua””>* 60Gb/ 1 tháng

* 50 phút gọi ngoại mạng miễn phí

* Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Liên hệ 0989 373 373 - 09445 45 445