Phu tung o to (ĐT: 0948306997)


#1

tinh hình là tôi có mua nhầm 2 cái kim phun của xe 1.6 mà xe tôi là xe 1.5 vậy bác nào có nhu cầu a lô điện thoại: 0915423423 xin cảm ơn!