O817 263666 - O817 068666 - stt chính chủ (ĐT: 0967588989)


#1

O817 263666 - 2.X
O817 068666 - 2.X
Sim trả trước, chính chủ, cầm tay ko qua trung gian
Tel: O1268 66 6789 - O96 758 8989 - O9468 37 888
Add: 79 Nguyễn du - Vinh. Cạnh Cây xăng Bến thủy