Ở vinh còn ai đam mê thổi sáo trúc không hề!


#1

ở vinh có ai đam mê thổi sáo không hê? minh muốn thành lâp clb hàng tuần ra quảng trường thổi sáo cho vui ạ