Nữ sinh năm 94 có bằng đại học điều dưỡng cần tìm việc tại diễn châu,đã từng làm quán cà phê


#1

cao 1m58 cần tìm việc nhẹ nhàng,hoặc quán cf ,văn phòng hoặc phòng mạch.
sdt liên hệ : 01659792718