Nhờ admin giúp (ĐT: 0979895775)


#1

chuyên đi phá , thách thức phá bài Ko cho nguời khác đăng bài . Gặp ai cũng chưởi . Bị admin xoá nhiều ních rồi . Nay lập ních mới . Ai biết địa chỉ số điện thoại thằng này mình xin hậu tạ 1tr tiền mặt với 1 lời cảm ơn . Ai biết ailo qua số diện thoại 0971313737 .mình chân thành cảm ơn<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2018/3/14/large/1521040862.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[