Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính. (ĐT: 0985003888)


#1

Nhận lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, kê khai, báo cáo thuế, hoàn thiện sổ sách cho doanh nghiệp, tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán, gỡ rối sổ sách, xây dựng quy chế tài chính …

Đảm bảo sổ sách được lập theo đúng chuẩn mực, chế độ, thông tư hướng dẫn của BTC, Tối ưu hóa số thuế phải nộp, Hoàn thiện hồ sơ nhanh và chính xác, Bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.Vui lòng liên hệ Mr Long để nhận được mức giá ưu đãi.

Điện thoại: 0985003888

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của quý doanh nghiệp.