NHÂN GIU TRẺ TẠi nhà (ĐT: 0941742418)


#1

Hiên minh đang o nhà choi voi con trên 1 tuoi.mình muôn nhân thêm be nua kiewm tiên bim sua va cho vui.tren 8 thag .nhà cua thoang mat rong rai.minh tung lam truog mam non tu nên minh biet viec.2 bên ki hop dong day du .có the đon muôn và giu chu nhât.vi minh giu co it nên con ban dc cham soc day du.D/c gân uy ban xã hưng thinh .cach cho vinh 2 cay .sdt 0941.742.418