Nhận đánh máy làm thủ công tại nhà

Do đặc thù công việc của mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên mình muốn nhận một số việc như đánh máy, nhận sửa bản bông, biên tập tại nhà, hoặc các công việc thủ công.

Quý công ty hoặc cá nhân có công việc cần người vui lòng liên hệ với mình

Ms Thu: 0946099529