Nhà phân phối tìm ng đưa hàng. (ĐT: 0913385586)


#1

Nam hoặc nữ chịu khó thật thà. Có Sk tốt. Đưa hàng từ kho ra chợ vinh.và vùng lân cận. Xăng xe chủ có. Tg làm việc. Sáng 7 H-11.30. Chiều 2gio -6 Giờ. Lương thoả thuận. Lh. 0913385586…0915658880