Nghĩa đàn có iphone 6 muốn gl

Em ở thị xã có ip6 muốn giao lưu với các máy khác cao or thấp hơn, em

Bù or các bác thêm tiền cũng dc. Máy mang ra quán bảo hành đảm bảo chất lượng nhé. Vậy ai có nhu cầu gió mới lh em. 0981753737