Nghỉ bán, thanh lý phụ kiện thời trang (ĐT: 0945379988)


#1

kệ kính 2 cái dài 4m, 1 cái dài 2,5 giá 500k, dàn đôi cao 1,6m lòng rộng 80cm dài 2m bán giá 400k, dàn đơn cao 1,6m dài 2m bán giá 200k, kệ nhựa dài 3m giá 1TR, kệ dài 2,5m giá 800k