Nam sinh nam 97 tim viec ca ngay co khi , dien nuoc (ĐT: 01223303019)


#1

sinh viên năm 3 sinh năm 97 cần tìm việc làm cả ngày.tìm việc làm thường xuyên, nhiều công
có kinh nghiệm phụ cơ khí 5 tháng, làm công trình 3 tháng,… biết hàn,cắt kim loại,…cần tìm việc như làm cơ khí, điện nước, công trình, cotpha,… ai có việc gì lh 01223303019