Mua máy tầm 600k đổ lại (ĐT: 01648073506)

Ai có cho sdt và tình trạng máy với.

Xin cảm ơn