Mua j7 prime 3triệu (ĐT: 01698394495)

Ai có bán thì ib phát 0945 08 7890