Mua ip 4 ngon (ĐT: 01658858505)

4 hay 4s ngon ok bác nào có xin thong tin vói giá. máy rởm thì xin né qua đõ mất công